Przejdź do treści

Izolacje

Izolacje to wszystkie materiały uszczelniające i zabezpieczające środowisko wewnętrzne obiektu (budynku, instalacji sanitarnej i przemysłowej) przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych, a także ograniczające negatywne oddziaływanie izolowanego obiektu na otoczenie. Innymi słowy, izolacja to warstwa oddzielająca dwa sąsiadujące środowiska i osłabiająca ich wzajemną interakcję.

Profesjonalne systemy izolacji

Oferujemy największy w regionie wybór izolacji budowlanych i technicznych dostępnych „od ręki”. Znajdziesz i kupisz u nas produkty do hydro- i termoizolacji fundamentów, podłóg, ścian zewnętrznych i wewnętrznych, dachów płaskich, skośnych, poddaszy, a także garaży, piwnic, hal, parkingów oraz pomieszczeń mokrych. Mamy też interesujące rozwiązania przeznaczone do izolacji termicznej i akustycznej instalacji sanitarnych: HVAC, c.o., c.w.u., wod.-kan. oraz przemysłowych. Izolacje różnią się rodzajem materiału, z którego zostały wykonane, parametrami technicznymi i formą. Dobór właściwego produktu ma kluczowe znaczenie dla trwałości, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz efektywności energetycznej i akustycznej izolowanych obiektów.

Izolacje budowlane

Izolacje stosowane w budownictwie, w celu poprawy komfortu cieplnego i akustycznego użytkowników oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego obiektów. Wpływają znacząco na osiągane przez budynki parametry energetyczne i koszty ich eksploatacji.

Izolacje termiczne

Materiały izolacyjne ograniczające wymianę ciepła między budynkiem, a otoczeniem. Termoizolacja utrudnia uciekanie ciepła z wnętrza i ogranicza nagrzewanie się budynku od słońca. Izolacje termiczne redukują straty ciepła, poprawiając tym samym bilans energetyczny budynku. Izolacje termiczne to, m.in.: wełna szklana, wełna skalna (kamienna); polistyren ekspandowany EPS (styropian) i polistyren ekstrudowany XPS; pianka PIR; szkło komórkowe.

Izolacje akustyczne

Materiały izolacyjne ograniczające napływ dźwięków z otoczenia oraz wyciszające pomieszczenia wewnątrz budynku, poprzez izolację akustyczną ścian działowych. Izolacje akustyczne to, m.in.: wełna szklana, wełna kamienna.

Hydroizolacje

Materiały izolacyjne ograniczające przedostawanie się wody, wilgoci i pary wodnej do wnętrza budynku. Izolacje wodochronne dzielimy na przeciwwodne, przeciwwilgociowe oraz parochronne. Hydroizolacje to, m.in.: asfalty tworzące emulsje, masy izolacyjne, lepiki; papy izolacyjne, podkładowe i wierzchniego krycia; folie PCW, LDPE, HDPE; folie w płynie; żywice poliuretanowe.

Wiatroizolacje

Materiały izolacyjne zabezpieczające przed wywiewaniem ciepła i napływem wilgoci zawartej w powietrzu atmosferycznym. Izolacje wiatrochronne to, m.in.: płyty z powlekanej lub niepowlekanej wełny mineralnej; płyty konstrukcyjne; folie.

podstawowe
Materiały izolacyjne

Właściwie dobrana i zamontowana izolacja po pierwsze ogranicza ubytek energii cieplnej przez przegrody zewnętrzne budynku, po drugie zapewnia komfort akustyczny, a ponadto chroni przed wiatrem i wilgocią. W rezultacie pozwala zaoszczędzić na kosztach ogrzewania, tworząc dodatkowo odpowiedni mikroklimat pomieszczeń.

Materiał izolacyjny pochodzenia mineralnego wykorzystywany do izolacji termicznej i akustycznej ścian (zewnętrznych, wewnętrznych, trójwarstwowych, działowych), konstrukcji szkieletowych, podłóg, stropów, poddaszy, dachów i stropodachów.

Wełna mineralna obejmuje dwie kategorie wyrobów: wełna skalna (kamienna) i wełna szklana. Choć wełny te różnią się surowcem użytym w procesie produkcji i technologią wytworzenia, to ich własności i zastosowanie są zbliżone.

Produkty z wełny mineralnej dostępne są w wielu odmianach różniących się gęstością, formą (maty, płyty, otuliny), wykończeniem powierzchni i grubością. Decydujące znaczenie, biorąc pod uwagę przeznaczenie wełny ma jej gęstość (wełna lekka – gęstość do 30 kg/m3; wełna średnia – gęstość między 40-70 kg/m3; wełna ciężka – gęstość pow. 100 kg/m3). Przykładowo – wełny lekkie, typu elastyczne wełny szklane, stosowane są do izolacji termicznej i akustycznej konstrukcji dachowych; wełny średniej gęstości znajdują zastosowanie do izolacji ścian zewnętrznych wykonanych w technologii ścian trójwarstwowych oraz metodą lekką-suchą, zaś przy ocieplaniu ścian metodą lekką-mokrą wykorzystywane są wełny ciężkie w formie płyt o gęstości 140-160 kg/m3 lub specjalne płyty lamelowe.

Istotną zaletą wełny mineralnej jest jej dźwiękochłonność. Wełna tłumi dźwięki przenikające przez przegrody, dlatego jest stosowana do wypełniania ścianek szkieletowych oraz izolacji ścian zewnętrznych, zapewniając właściwy komfort akustyczny pomieszczeń.

Własności: niski współczynnik przewodzenia ciepła lambda [λ], odporne na wysokie temperatury, niepalne, dźwiękochłonne, wytrzymałe mechanicznie, odporne biologicznie i chemicznie, wodoodporne i paroprzepuszczalne, mają stabilny kształt i wymiar, sprężyste.

Oferujemy wełny firm: ROCKWOOL, PAROC, ISOVER, URSA, CLIMOWOOL.

Materiały izolacyjne pochodzenia organicznego wykorzystywane do izolacji termicznej ścian zewnętrznych, fasad otynkowanych, podłóg, dachów, parkingów, pomieszczeń mokrych.

Izolacje polistyrenowe obejmują dwie kategorie wyrobów: polistyren ekspandowany EPS (styropian) i polistyren ekstrudowany XPS, różniące się sposobem przetworzenia surowca wyjściowego (polistyrenu), a w rezultacie własnościami i zastosowaniem.

Styropian EPS oferowany jest w kilku odmianach i gęstościach, co ma na celu uzyskanie odpowiedniej wartości przewodności cieplnej, a w konsekwencji zastosowanie do określonych celów. Przykładowo: EPS 50 – stosowany jest do ocieplania ścian warstwowych, EPS 70 lub 80 do ocieplania elewacji metodą lekką-mokrą, EPS 100 – do izolacji podłóg i parkingów.

Płyty XPS mają bardziej jednorodną strukturę o gładkiej powierzchni i charakteryzują się mniejszą nasiąkliwością oraz większą twardością niż styropian. Stosowane są przede wszystkim do izolowania termicznego podziemnych części budynków, cokołów, tarasów, dachów odwróconych, tzw. zielonych dachów oraz pomieszczeń mokrych.

Własności: niski współczynnik przewodzenia ciepła lambda [λ], odporne biologicznie, wytrzymałe mechanicznie, stabilne wymiarowo, niska odporność chemiczna i ogniowa.

Oferujemy polistyreny EPS i XPS firm: FINNFOAM, TECHNONICOL, GENDERKA, SONAROL, SWISSPOR, URSA.

Pianka poliizocyjanuranowa (PIR) to materiał termoizolacyjny należący do grupy poliuretanów, charakteryzujący się bardzo dobrymi własnościami fizykochemicznymi, a w konsekwencji właściwościami użytkowymi.

Produkuje się z niej twarde płyty piankowe wykorzystywane przede wszystkim do termoizolacji fasad otynkowanych i wentylowanych, dachów płaskich, skośnych,  poddaszy i tarasów.

Płyty PIR wyróżnia reakcja na ogień podczas pożaru, opóźniająca rozprzestrzenianie się płomieni w obiekcie. Dodatkowo, w trakcie pożaru, płyta PIR dłużej zachowuje swoje właściwości konstrukcyjne, co oznacza większe bezpieczeństwo przeciwpożarowe ludzi i budynków. Kolejnym istotnym wyróżnikiem płyt PIR jest ich niski współczynnik przewodzenia ciepła na poziomie λ = 0,022 W/mK przy zachowaniu relatywnie cienkiej warstwy ocieplenia. Czyni to płyty izolacyjne PIR jednym z najbardziej energooszczędnych rozwiązań na rynku.

Własności: niski współczynnik przewodzenia ciepła lambda [λ], odporna termicznie, chemicznie i biologicznie, odporna na uszkodzenia mechaniczne, nienasiąkliwa, lekka, ekologiczna (100% recykling).

Oferujemy pianki PIR firm: FINNFOAM, BAUDER, GÓR-STAL, TECHNONICOL.

Papy bitumiczne to materiały izolacyjne służące do wykonywania hydroizolacji fundamentów, płyt fundamentowych, tarasów i balkonów oraz przede wszystkim wykonywania pokryć dachowych, zarówno dachów płaskich, stromych, dachów zielonych, jak i tzw. dachów pracujących.

Papa zbudowana jest z trzech warstw, z których najważniejszą jest osnowa – warstwa nośna z welonu szklanego, włókniny poliestrowej lub tkaniny szklanej, zapewniająca odpowiedni kształt i elastyczność papy oraz jej odporność na rozciąganie. Osnowa zanurzona jest w modyfikowanej masie bitumicznej gwarantującej szczelność izolacji. Mocne osnowy mają gramaturę około 200-250 g/m². Warstwę wierzchnią papy stanowi posypka z talku, piasku lub łupków chroniąca ją przed nagrzewaniem, promieniami UV i uszkodzeniami mechanicznymi, zaś warstwę spodnią – folia antyadhezyja – zapobiegająca sklejaniu się papy i zwiększająca jej trwałość.

Ze względu na rodzaj modyfikacji bitumu wyróżniamy papy: oksydowane, wzbogacone plastomerem APP oraz wzbogacone elastomerem SBS. Papy te różnią się stopniem wydłużenia przy rozciąganiu i zakresem temperatur, w których zachowują swoje właściwości. W Polsce najczęściej stosuje się papy modyfikowane SBS, doskonale sprawdzające się w zakresie temperatur od -25ºC do +100ºC.

Biorąc pod uwagę zastosowanie oferujemy:

papy podkładowe – mniejszej grubości, pokryte z wierzchniej strony drobnoziarnistą posypką piaskową lub folią termotopliwą. Nie są one odporne na promieniowanie UV i dlatego nie mogą stanowić pokrycia wierzchniego.

papy wierzchniego krycia – grubsze do pap podkładowych i zabezpieczone gruboziarnistą posypką z hydrofobizowanego łupka mineralnego, chroniącą warstwę polimerowo-bitumiczną papy przed promieniowaniem UV i wilgocią, co znacząco przedłuża jej żywotność.

papy specjalne jednowarstwowe – o grubości >5 mm, z mocną osnową z włókniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m². Zewnętrzna warstwa pokryta jest gruboziarnistą posypką z łupka mineralnego, drobnoziarnistą posypką mineralną lub folią polietylenową, zaś warstwa spodnia – łatwotopliwą folią polietylenową.

Papy mogą być stosowane jako podkład, albo jako ostateczny materiał wierzchni. Ostateczne pokrycie z papy może być układane jednowarstwowo ze specjalnie dedykowanych do tego celu pap, albo warstwowo, gdzie pod papą wierzchniego krycia układana jest papa podkładowa.

Oferujemy papy firm: BAUDER, TECHNONICOL.

Wybierz kategorię

dom jednorodzinny ocieplony styropianu profesjonalne systemy izolacji izolacje budowlane

Izolacje fundamentów, izolacje podłóg i stropów, izolacje ścian, izolacje fasad otynkowanych (etics), izolacje fasad wentylowanych, izolacje dachów skośnych i poddaszy, izolacje dachów płaskich, izolacje garaży, piwnic i hal, izolacje mostków termicznych, izolacje parkingów, izolacje pomieszczeń mokrych.

Izolacje fundamentów, izolacje dachów płaskich, izolacje dachów stromych, izolacje dachów zielonych, izolacje dachów odwróconych.

krople wody na powłoce profesjonalne systemy izolacji hydroizolacje

Izolacje techniczne

Materiały izolacyjne przeznaczone do ochrony instalacji sanitarnych i przemysłowych przed działaniem czynników zewnętrznych, a także do eliminowania negatywnych skutków oddziaływania instalacji na otoczenie. Stosowanie izolacji technicznych pozwala zachować warunki technologiczne niezbędne do prawidłowej pracy instalacji, chroni ją przed oddziaływaniem wody i wilgoci, zapewnia komfort cieplny i akustyczny, wpływa na bezpieczeństwo ppoż. i znacząco obniża koszty eksploatacji obiektów.

Izolacje termiczne

Materiały izolacyjne ograniczające wymianę ciepła między instalacją, a otoczeniem. Izolacja termiczna redukuje straty energii cieplnej występujące, gdy temperatura otoczenia różni się od temperatury wewnątrz instalacji oraz zabezpiecza przed oparzeniem w przypadku rurociągów transportujących medium o wysokich temperaturach. Termoizolacje stosuje się do zabezpieczania rurociągów c.o., c.w.u., systemów chłodniczych oraz kanałów wentylacji i klimatyzacji. Izolacje termiczne to, m.in.: wełna szklana, wełna skalna (kamienna); pianka elastomeryczna; pianka poliuretanowa.

Izolacje akustyczne

Materiały izolacyjne pochłaniające dźwięk, tłumiące wibracje i redukujące przenoszenie hałasu generowanego przez instalacje sanitarne oraz przemysłowe. Tworzą bariery dźwiękochłonne skutecznie zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się dźwięków powietrznych i strukturalnych. Montaż izolacji akustycznej na całej instalacji pozwala wyizolować ją ze struktury budynku i wyeliminować powstawanie mostków akustycznych. Izolacje akustyczne to, m.in.: kauczuk syntetyczny; pianka polietylenowa.

Izolacje ogniochronne

Materiały izolacyjne o własnościach niepalnych lub trudnopalnych i określonej klasie odporności ogniowej, ograniczające rozprzestrzenianie się ognia podczas pożaru. Stosowane do izolacji termicznej wysokotemperaturowych urządzeń i instalacji przemysłowych, rurociągów ciepłowniczych, parowych, kanałów spalin, przewodów kominowych, a także instalacji grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych. Izolacje ogniochronne to, m.in.: wełna szklana, wełna skalna (kamienna), pianka elastomeryczna.

Izolacje przeciwkondensacyjne

Materiały izolacyjne zabezpieczające instalacje przed kondensacją pary wodnej, która może wystąpić jeżeli temperatura transportowanego medium będzie niższa od temperatury punktu rosy powietrza w otoczeniu. Izolacje o wysokim współczynniku oporu na dyfuzję pary wodnej ograniczają do minimum zjawisko kondensacji i minimalizują ryzyko wystąpienia korozji, grzybów i pleśni pod warstwą izolacji. Materiały o własnościach przeciwkondensacyjnych mają szczególne znaczenie w zabezpieczaniu instalacji HVAC. Izolacje przeciwkondensacyjne to, m.in.: pianka elastomeryczna.

podstawowe
Materiały izolacyjne

Izolacje techniczne składają się często z kilku połączonych ze sobą materiałów o charakterystycznych własnościach tworzących swoiste warstwy, z których każda pełni określoną funkcję. Podstawowe z nich to izolacja termiczna i akustyczna instalacji, a pozostałe to ochrona przeciwwilgociowa i przeciwpożarowa, zabezpieczenie przed promieniowaniem UV oraz ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi. Kompilacja tych cech decyduje o przeznaczeniu danego produktu do określonych zastosowań, dlatego przy wyborze izolacji należy zwrócić szczególną uwagę na parametry izolującego materiału.

Materiał izolacyjny ze spienionego polietylenu o zamkniętej strukturze komórkowej. Dzięki swojej elastyczności i sprężystości doskonale nadaje się do izolacji instalacji o skomplikowanych kształtach oraz do wykonywania bardzo cienkich otulin.

Pianka polietylenowa znajduje zastosowanie w izolacji wewnętrznych instalacji rur deszczowych, odpływowych, kanalizacyjnych, grzewczych, c.w.u., kanałów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.

Własności: niski współczynnik przewodzenia ciepła [λ]: 0,030-0,040 W/(mK), bardzo wysoki współczynnik oporu na dyfuzję pary wodnej (nie przepuszczają wody), dobra izolacyjność akustyczna.

Oferujemy pianki firm: ARMACELL®.

Materiał izolacyjny o bardzo dobrych własnościach termicznych, pozwalający uzyskać najlepszy stosunek izolacyjności do grubości izolacji. Z uwagi na dość dużą sztywność oraz małą odporność na uszkodzenia mechaniczne i działanie promieni UV, pianka PUR często występuje z różnymi powłokami ochronnymi: folia PVC, aluminium, metalowy płaszcz.

Pianka poliuretanowa stosowana jest do termoizolacji instalacji wodociągowych, grzewczych, rurociągów c.o., ciepłowniczych sieci przesyłowych, przewodów chłodniczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych (HVAC).

Własności: bardzo niski współczynnik przewodzenia ciepła [λ]: około 0,025 W/(mK), odporna chemicznie i biologicznie, lekka i sztywna, niskie parametry akustyczne.

Oferujemy pianki firm: STEINBACHER®.

Materiał izolacyjny na bazie kauczuku syntetycznego o zamkniętej strukturze komórkowej. Charakteryzuje się bardzo dużą elastycznością, dzięki czemu doskonale nadaje się do izolowania skomplikowanych systemów instalacji sanitarnych, a ponadto ma bardzo dobre własności akustyczne i paroizolacyjne, co sprawia, że można ją stosować w wilgotnych pomieszczeniach.

Pianka elastomerowa, zwana również kauczukową, stosowana jest najczęściej do izolacji kanałów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, rur, zbiorników, kształtek, armatury w chłodnictwie przemysłowym i użytkowym.

Własności: niski współczynnik przewodzenia ciepła lambda [λ40]: około 0,036 W/(mK), wysoki współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej (zapobiega zjawisku kondensacji), nierozprzestrzenia ognia dzięki dodatkom z trudnopalnych tworzyw sztucznych, dźwiękochłonna.

Oferujemy pianki firm: ARMACELL®.

Materiał izolacyjny pochodzenia mineralnego wykorzystywany do izolacji termicznej i akustycznej instalacji sanitarnych oraz przemysłowych, w tym przewodów i urządzeń wystawionych na działanie wysokich temperatur.

Izolacje techniczne z wełny mineralnej dostępne są w postaci otulin, płyt i mat wykonanych z wełny skalnej (kamiennej) oraz szklanej. Dzięki różnorodności form mogą być one stosowane zarówno do izolacji rurociągów, przewodów, jak i powierzchni płaskich i cylindrycznych.

Wełna mineralna jest wykorzystywana do izolacji rurociągów parowych i ciepłowniczych, kanałów spalinowych, przewodów kominowych, kotłów, zbiorników, cystern, instalacje c.o. i wody użytkowej, kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Produkty z wełny mineralnej stanowią najbezpieczniejsze rozwiązanie pod względem pożarowym – posiadają klasę palności A1 oraz nierozprzestrzeniają ognia, a ponadto, dzięki swojej włóknistej strukturze dobrze wyciszają hałas pochodzący z instalacji. Wełna ma niską wartość współczynnika oporu dyfuzyjnego i może być narażona na zawilgocenie, a w konsekwencji pogorszenie własności termicznych.

Własności: niski współczynnik przewodzenia ciepła lambda [λ]: 0,030-0,045 W/(mK), odporna na wysokie temperatury, niepalna, dźwiękochłonna, wytrzymała mechanicznie, odporna biologicznie i chemicznie, wodoodporna i paroprzepuszczalna, ma stabilny kształt i wymiar, sprężysta.

Oferujemy wełny firm: ROCKWOOL, PAROC, ISOVER.

Wybierz kategorię

Izolacje dla przemysłu i energetyki

Instalacje przemysłowe, naftowe, pertochemiczne, grzewcze, gazowe, wysokotemperaturowe, rurociągi parowe i ciepłownicze, kanały spalinowe, przewody kominowe, kominy, komory paleniskowe, rury, kanały, zbiorniki, cysterny, klimakonwektory, agregaty wody lodowej, elektrofiltry, przedziały silnikowe, elementy i osłony silników, sprzęt AGD, urządzenia cylindryczne, okrągłe, stożkowe i płaskie.

Izolacje do wentylacji i klimatyzacji

Izolacja przeciwkondensacyjna, termiczna oraz akustyczna okrągłych i prostokątnych kanałów wentylacyjnych, instalacji ze stali nierdzewnej, miedzi, tworzyw sztucznych, powierzchni płaskich oraz cylindrycznych w układach poziomych i pionowych, a także kanałów wentylacyjnych na powierzchniach wewnętrznych. Izolacja termiczna, akustyczna i przeciwkondensacyjna rur oraz kanałów klimatyzacyjnych w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej i w zakładach przemysłowych.

Izolacje instalacji wod.-kan.

Akustyczna i termiczna izolacja instalacji wodociągowych, rur kanalizacyjnych, rur odpływowych i deszczowych wykonanych z plastiku oraz żeliwa szarego, zlokalizowanych wewnątrz budynków mieszkalnych, biur i obiektów użyteczności publicznej.

Izolacje instalacji grzewczych, ciepłowniczych i solarnych

Izolacja termiczna, akustyczna i przeciwkondensacyjna systemów grzewczych i ciepłowniczych, rurociągów, przewodów i połączeń centralnego ogrzewania, parowych, ciepłej wody użytkowej, ciepła technologicznego oraz urządzeń ciepłowniczych w budynkach i kanałach ciepłowniczych (węzły, ciepłownicze, kotłownie, ciepłownie). Izolacja termiczna rur, zbiorników, kanałów powietrznych w instalacjach o wysokiej temperaturze czynnika: kolektory słoneczne, gorący gaz, pojazdy silnikowe, instalacje parowe i zmiennotemperaturowe.