Przejdź do treści

Zabezpieczenia konstrukcji budowlanych

Ogniochronne zabezpieczenia konstrukcji budowlanych przed destrukcyjnym działaniem ognia i wysokich temperatur.

lakier ogniochronny zabezpieczenia konstrukcji budowlanych z drewna i materiałów drewnopochodnych

EXPANDER FR

Lakier ogniochronny do drewna.

Lakier ogniochronny do drewna będący zawiesiną środków uniepalniających i dodatków modyfikujących w żywicy syntetycznej. Posiada mleczną barwę, która po naniesieniu i wyschnięciu tworzy na podłożu przezroczystą, bezbarwną powłokę. Powłoka z lakieru EXPANDER FR po wyschnięciu powinna być pokrywana lakierem nitrocelulozowym CAPON. Po zastosowaniu lakieru wyrób pozostaje niezapalny, niekapiący, nieodpadający pod wpływem ognia oraz nierozprzestrzeniający ognia przez ściany przy działaniu ognia wewnątrz budynku. Podczas pożaru powłoka pęcznieje tworząc spienioną warstwę izolacyjną. Klasa reakcji na ogień B-s1, d0.

Ogniochronne zabezpieczenia konstrukcji budowlanych – elementów budowlanych z drewna i materiałów drewnopochodnych.

Zapytaj o ofertę

farba ogniochronna zabezpieczenia konstrukcji budowlanych stalowych

CHARFLAME

Farba ogniochronna do konstrukcji stalowych.

Producent: ALFASEAL

Jednoskładnikowa, wodorozcieńczalna powłoka ognioochronna wolna od alkilofenoli oksyetylenowanych (APEO) o wyjątkowo krótkim czasie schnięcia. Może być stosowana zarówno w malarni jak i na budowie. Po aplikacji i utwardzeniu tworzy gładką elastyczną powłokę, odporną na wibracje i odkształcenia.

Ogniochronne zabezpieczenia konstrukcji budowlanych do klasy R 15-R 90 wewnętrznych konstrukcji stalowych z profili otwartych i zamkniętych.

Zapytaj o ofertę

zaprawa ogniochronna zabezpieczenia konstrukcji budowlanych stalowych

PROMILL IGNIFUGO

Zaprawa ogniochronna do konstrukcji stalowych.

Producent: ALFASEAL

Zaprawa ogniochronna wykonana przy użyciu spoiw hydraulicznych, lekkich kruszyw z perlitu, wermikulitu i specjalnego preparatu. Nie zawiera toksycznych i szkodliwych substancji, a po podgrzaniu emituje jedynie parę wodną. Zastosowanie zaprawy utrzymuje odporność ogniową i nośność konstrukcji stalowej podczas pożaru oraz zapobiega utracie właściwości mechanicznych powodujących deformację belek i struktur metalowych. Pasywna ochrona konstrukcji metalowych ma na celu uniknięcie zmian właściwości metalowych konstrukcji budynków.

Zabezpieczanie konstrukcji stalowych (belek, słupów, profili, dwuteowniki, ceowniki, profile zamknięte) dla temperatury krytycznej od 350ºC i 650ºC, zabezpieczanie płaskich, stalowo-betonowych płyt zespolonych oraz elementów betonowych. Zabezpieczenia konstrukcji budowlanych stalowych.

Zapytaj o ofertę

roztwór wodny do ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczania tkanin, dekoracji, odzieży

INTU FR GUARD

Impregnat ogniochronny do tkanin.

Producent: ALFASEAL

Impregnat ogniochronny w formie granulatu proszkowego barwy białoszarej do tkanin bawełnianych, wełnianych, poliestrowych, poliamidowych oraz mchów dekoracyjnych. Stosowany jako roztwór wodny nadaje tkaninom cechę niezapalności. Zawiera związki fosforu i amonu oraz środki powierzchniowo-czynne ułatwiające zwilżanie impregnowanych tkanin.

Zabezpieczanie tkanin, dekoracji i odzieży nienarażonych na zmoczenie. Może być stosowany w szkołach, przedszkolach, budynkach administracji publicznej, budynkach mieszkalnych, firmach, teatrach, kinach, hotelach, centrach kongresowych, centrach handlowych oraz w obiektach wymagających skutecznej ochrony przed ogniem.

Zapytaj o ofertę

silikatowo-cementowe płyty ogniochronne zabezpieczenia stropów konstrukcji budowlanych stalowych, żelbetowych, drewnianych

PROMATECT®-H

Płyty ogniochronne zabezpieczające konstrukcje budowlane.

Silikatowo-cementowe płyty ogniochronne o szerokim zastosowaniu w budownictwie lądowym, wyprodukowane zgodnie z normą ISO 9002/EN 29002; ISO 14001. Płyty są elementem składowym systemu Promaduct® 500.

Własności: bezazbestowe, niepalne, odporne na wilgoć, łatwe w obróbce, zachowują własności ogniochronne z upływem czasu.

Zabezpieczanie konstrukcji stalowych, elementów żelbetowych i stropów drewnianych.

Zapytaj o ofertę

silikatowo-cementowe płyty ogniochronne zabezpieczenia stropów konstrukcji budowlanych

PROMATECT®-L

Płyty ogniochronne zabezpieczające konstrukcje budowlane.

Producent: PROMAT®

Silikatowo-cementowe płyty ogniochronne o szerokim zastosowaniu w budownictwie lądowym, wyprodukowane zgodnie z normą ISO 9002/EN 29002; ISO 14001.

Własności: bezazbestowe, niepalne, odporne na wilgoć, pleśń i grzyby, zachowują swoje własności ogniochronne z upływem czasu, w obróbce podobne do drewna.

Zabezpieczanie konstrukcji stalowych w budownictwie lądowym.

Zapytaj o ofertę

płyty ogniochronne zabezpieczenia stropów konstrukcji budowlanych stalowych

PROMATECT®-XS

Płyty ogniochronne zabezpieczające konstrukcje budowlane.

Producent: PROMAT®

Gipsowe płyty ogniochronne o szerokim zastosowaniu w budownictwie lądowym, powlekane niepalnymi matami z włókien szklanych. Niewrażliwe na wilgoć (przepuszczalność pary wodnej μ=10), łatwe w obróbce.

Wykonywanie okładzin konstrukcji stalowych.

Zapytaj o ofertę

krzemianowo-wapienne płyty ogniochronne zabezpieczenia stropów drewnianych konstrukcji budowlanych sufitów podwieszanych

PROMAXON® TYP-A

Płyty ogniochronne zabezpieczające konstrukcje budowlane.

Producent: PROMAT®

Krzemianowo-wapniowe płyty ogniochronne o szerokim zastosowaniu w budownictwie lądowym, wyprodukowane zgodnie z normą ISO 9002/EN 29002; ISO 14001.

Własności: bezazbestowe, niepalne, zachowują swoje własności ogniochronne w warunkach podwyższonej wilgotności oraz z upływem czasu, gładko wykończone.

Zabezpieczanie stropów drewnianych, wykonywanie ścian ogniowych oraz sufitów podwieszanych.

Zapytaj o ofertę

ochrona przeciwpożarowa płyt ognioodpornych

PROMAT®

Masa szpachlowa.

Producent: PROMAT®

Specjalna sucha zaprawa, która po połączeniu z wodą staje się przepuszczającą powietrze, plastyczną masą szpachlową, obojętną chemicznie. Aplikacja wewnątrz budynków.

Wypełnianie i wygładzanie fug między płytami PROMATECT®, szpachlowanie narożników, gwoździ, wkrętów i zszywek, pełnopowierzchniowe szpachlowanie płyt PROMATECT®, wypełnienie i szpachlowanie rys w ścianach, sufitach i okładzinach z innych materiałów budowlanych.

Zapytaj o ofertę

ochrona przeciwpożarowa płyt ognioodpornych

PROMAT®-RM

Masa szpachlowa.

Producent: PROMAT®

Plastyczna masa szpachlowa na bazie winyli do stosowania wyłącznie wewnątrz budynków poprzez apliakcję ręczną lub maszynową.

Własności: przepuszcza powietrze, chemicznie obojętna, gotowa do użycia, łatwa do aplikacji oraz szlifowania.

Wypełnianie i wygładzania fug między płytami PROMATECT®, szpachlowanie narożników, gwoździ, wkrętów i zszywek, pełnopowierzchniowe szpachlowanie płyt PROMATECT®, wypełnienie i szpachlowanie rys w ścianach, sufitach i okładzinach z innych materiałów budowlanych.

Zapytaj o ofertę

środek klejący ogniochronny

Klej PROMAT® K-84

Niepalny klej.

Producent: PROMAT®

Specjalny środek klejący – niepalne szkło wodne zmodyfikowane nieorganicznym materiałem, stosowany w ochronie przeciwpożarowej i w technice wysokich temperatur.

Stosowany w ochronie przeciwpożarowej w technice wysokich temperatur.

Zapytaj o ofertę

impregnacja płyt ogniochronnych ochrona ppoż.

Promat®-Impragnierung 2000

Środek impregnujący do płyt ogniochronnych.

Producent: PROMAT®

Środek impregnujący na bazie krzemianów, bezrozpuszczalnikowy i bezbarwny. Zabezpiecza płyty ogniochronne przed bezpośrednim działaniem wód opadowych oraz wysoką wilgotnością otoczenia, wzmacnia podłoże płyt oraz chroni je przed ścieraniem, zachowując jednocześnie dyfuzję pary wodnej. Stosować we wnętrzach. Impregnacja nie zmienia klasyfikacji płyt jako niepalnych.

Impregnacja płyt ogniochronnych PROMATECT® przed bezpośrednim działaniem wód opadowych.

Zapytaj o ofertę

folia stalowa do zabezpiecania dylatacji, szacht oddymiających, przewodów wentylacyjnych i oddymiających

NIROFOIL

Folia stalowa.

Producent: PROMAT®

Cienka stalowa folia o grubości 0,05 mm.

Zabezpieczanie dylatacji na parametr EIS, szacht oddymiających, przewodów wentylacyjnych i oddymiających.

Zapytaj o ofertę

ochrona przeciwpożarowa elementów konstrukcji stalowych

PROMAPAINT® SC3

Farba ogniochronna do konstrukcji stalowych.

Producent: PROMAT®

Farba wodorozcieńczalna przeznaczona do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych do klasy odporności ogniowej R180. Dedykowana do elementów konstrukcji stalowych otwartych i zamkniętych instalowanych wewnątrz obiektów oraz w środowisku częściowo eksponowanym. Łatwo rozpuszczalna, łatwa w aplikacji.

Zabezpieczanie słupów i belek stalowych.

Zapytaj o ofertę

ochrona przeciwpożarowa elementów konstrukcji stalowych

PROMAPAINT® SC4

Farba ogniochronna do konstrukcji stalowych.

Producent: PROMAT®

Bezrozpuszczalnikowa, wodorozcieńczalna farba do zabezpieczeń ogniochronnych elementów konstrukcji stalowych w klasach odporności ogniowej R 15 – R 120. Stosowana wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń w warunkach agresywności korozyjnej od C1 do C3.

Własności: wysoka wydajność, zabezpiecza profile zamknięte, kompatybilna z większością stosowanych farb podkładowych, nieuciążliwa w trakcie nakładania.

Zabezpieczanie elementów konstrukcji stalowych oraz stalowych ocynkowanych o profilach zamkniętych i otwartych.

Zapytaj o ofertę

ochrona przeciwpożarowa konstrukcji drewnianych

PROMADUR®

Farba ogniochronna do konstrukcji drewnianych.

Producent: PROMAT®

Reaktywna farba ogniochronna najnowszej generacji do ochrony ppoż. konstrukcji drewnianych.

Własności: wysoki stopień przezroczystości (po aplikacji widoczna struktura drewna), wodorozcieńczalna, pęczniejąca, zabezpiecza do klasy odporności ogniowej R 120.

Zabezpieczenie i obniżenia stopnia palności elementów drewnianych.

Zapytaj o ofertę

ochrona przeciwpożarowa konstrukcji drewnianych

PROMADUR® Top Coat

Powłoka wierzchnia do elementów drewnianych.

Producent: PROMAT®

Jednoskładnikowa powłoka wierzchnia stosowana w celu poprawy właściwości mechanicznych i odporności na wilgoć elementów drewnianych pokrytych PROMADUR®.

Poprawa m.in. odporności na wilgoć i ścieranie elementów zabezpieczonych PROMADUR®.

Zapytaj o ofertę

ochrona przeciwpożarowa konstrukcji stalowych

PROMASPRAY® P300

Zaprawa do zabezpieczania konstrukcji stalowych.

Producent: PROMAT®

Lekka zaprawa produkowana na bazie wermikulitu i gipsu, w postaci suchej mieszanki do zarobienia wodą. Nakładana mechanicznie za pomocą agregatów tynkarskich.

Własności: odporność ogniowa do 240 minut, nie wydziela toksycznych i niebezpiecznych oparów przed, w trakcie i po aplikacji.

Zabezpieczanie ognioodporne konstrukcji stalowych.

Zapytaj o ofertę

ochrona przeciwpożarowa konstrukcji stalowych

PROMASPRAY® C450

Zaprawa do zabezpieczania konstrukcji stalowych.

Producent: PROMAT®

Gotowa mieszanka na bazie wermikulitu oraz cementu portlandzkiego produkowana w ściśle kontrolowanym procesie produkcyjnym, gwarantującym jakość wyrobu.

Własności: odporność ogniowa do 240 minut, nie wydziela toksycznych i niebezpiecznych oparów przed, w trakcie i po aplikacji.

Zabezpieczanie ognioodporne konstrukcji stalowych.

Zapytaj o ofertę

ochrona przeciwpożarowa elementów stalowych, stropów, belek, słupów i ścian z betonu konstrukcje budowlane

System CONLIT 150

System zabezpieczania ogniochronnego konstrukcji budowlanych.

Zabezpieczenie systemem CONLIT 150 zapobiega utracie cech wytrzymałościowych stali oraz utracie nośności i stateczności elementów konstrukcyjnych podczas pożaru.

Własności: zabezpiecza konstrukcje stalowe przed działaniem ognia od 30 do 240 minut, zabezpiecza elementy konstrukcji z betonu do 240 min. odporności ogniowej ścian i stropów żelbetowych i nienośnych ścian z betonu niezbrojonego oraz 240 minut nośności ogniowej słupów i belek żelbetowych oraz betonu sprężonego, prosty i łatwy do wykonania, łatwy w obróbce przy użyciu najprostszych narzędzi, dodatkowe obciążenia charakterystyczne ciężarem własnym systemu CONLIT nie wpływają znacząco na parametry wytrzymałościowe konstrukcji.

W skład systemu wchodzą:
płyty CONLIT 150 P z wełny skalnej ROCKWOOL bez okładziny, płyty CONLIT 150 A/F z wełny skalnej ROCKWOOL pokryte jednostronnie folią aluminiową, stalowe łączniki HILTI IDMS do mocowania płyt CONLIT 150 lub inne stalowe łączniki do mocowania termoizolacji, Klej CONLIT GLUE wraz z gwoździami montażowymi do wykonywania połączeń narożnikowych płyt CONLIT 150.

System CONLIT 150 jest przeznaczony do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych elementów konstrukcji stalowych, stropów i ścian z betonu oraz betonowych belek i słupów.

Zabezpieczanie cztero-, trój- i dwustronne elementów konstrukcji stalowych o profilach zarówno otwartych jak i zamkniętych.

Zapytaj o ofertę