Przejdź do treści

Zabezpieczenia przejść kablowych

Ogniochronne zabezpieczenia przejść kablowych – zarówno pojedynczych kabli, jak i całych wiązek – przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego.

przejścia ppoż. kabli przeciwpożarowe bloczki zabezpieczanie przejść kablowych i otworów bez kabli

INTU FR BRICK

Bloczki ogniochronne do zabezpieczenia przejść kablowych.

Przeciwpożarowe bloczki ogniochronne wykonane z materiału rozszerzającego się pod wpływem temperatury powyżej 140°C. Podczas pożaru pęcznieją zamykając całkowicie otwór i nie dopuszczając do rozprzestrzeniania się ognia oraz dymu do sąsiednich pomieszczeń. Odporność ogniowa do EI 120. Instalowane są w otworach ścian lub stropów. Istnieje również możliwość przeprowadzenia kabli przez bloczek już zainstalowany. Bloczki dostępne w rozmiarach: od Ø50 mm do Ø200 mm.

Zabezpieczanie przejść kablowych (kable ≤ Ø 21 mm, wiązka kabli do 100 mm) i samych otworów bez kabli.

Zapytaj o ofertę

przepust ppoż. przejścia ppoż. kabli przez przegrody ogniochronne

INTU FR TRANSIT

Przepust ogniochronny do zabezpieczenia przejść kablowych.

Producent: ALFASEAL

Przepust ogniochronny z tworzywa sztucznego wypełnionego pianką FEF oraz wkładem pęczniejącym, który pod wpływem ognia rozszerza się zamykając całą przestrzeń po wypalonych kablach elektrycznych. Zapobiega to przedostaniu się ognia i dymu do sąsiednich pomieszczeń. Przepust dostępny w rozmiarach od Ø58 mm do Ø160 mm instaluje się w otworach ścian lub stropów. Odporność ogniowa do EI 120. Istnieje możliwość przeprowadzenia kabli przez już zainstalowany przepust w otworze.

Zabezpieczanie przejść kablowych (kable ≤ Ø 21mm, wiązka kabli do 100mm) i samych otworów bez kabli.

Zapytaj o ofertę

poduszki ochronne do uszczelniania koryt i kanałów kablowych ochrona przeciwogniowa ścian

ASTRO PILLOW X SERIES

Poduszki ogniochronne do uszczelniani koryt i kanałów kablowych.

Producent: ALFASEAL

Poduszki ogniochronne z wytrzymałego włókna szklanego wypełnionego mieszaniną włókien mineralnych i reaktywnych środków rozszerzających. Podczas pożaru materiał pęczniejący rozszerza się i twardnieje zapewniając całkowite i trwałe uszczelnienie oraz zapobiegając przenikaniu ognia, dymu i gazów do sąsiednich pomieszczeń. Montaż w ścianach i stropach.

Własności: odporność ogniowa do 120 min., prosta instalacja bez użycia specjalnych narzędzi, montaż bez konieczności użycia masy uszczelniającej.

Uszczelnianie koryt i kanałów kablowych, które przenikają przez struktury ognioodporne, trwała lub tymczasowa ochrona przeciwogniowa konstrukcji ścian w miejscach przejść instalacyjnych, rekomendowane do central telefonicznych, pomieszczeń komputerowych, serwerowni.

Zapytaj o ofertę

płyty ogniochronne do zabezpieczania kabli elektrycznych i wiązek kablowych przejścia ppoż. kabli

ALFA FR BOARD A

Płyta ogniochronna do zabezpieczenia przejść kablowych.

Producent: ALFASEAL

Płyta ogniochronna z wełny mineralnej o gęstości 150 kg/m3 i grubości 60 mm pokryta jednostronnie powłoką z farby ablacyjnej ALFA FR COAT A o grubości warstwy 1 mm. Przeznaczona do uszczelnienia instalacyjnych przejść ppoż. oraz wykonywania dylatacji przeciwpożarowych do odporności ogniowej max EI 240. Pod wpływem wysokiej temperatury płyta pochłania ciepło z otoczenia opóźniając rozprzestrzenianie się ognia i jego oddziaływanie na elementy konstrukcyjne.

Zabezpieczanie przejść ppoż. pojedynczych rur niepalnych lub grup rur niepalnych w stropach lub ścianach, zabezpieczanie szczelin dylatacyjnych w stropach lub ścianach, zabezpieczenia kabli elektrycznych łącznie z farbą pęczniejącą ALFA FR COAT I w ścianie.

Zapytaj o ofertę

masa do uszczelniania przejść ppoż. rur, kabli, kratek wentylacyjnych ppoż.

ALFA FR MASTIC

Masa ogniochronna do przejść kablowych.

Producent: ALFASEAL

Ogniochronna masa akrylowa przeznaczona do uszczelniania przejść przeciwpożarowych przez przegrody rur niepalnych, pojedynczych kabli elektrycznych i wiązek kablowych oraz montażu/uszczelniania pęczniejących kratek wentylacyjnych.

Zabezpieczanie przejść przeciwpożarowych przez przegrody rur niepalnych, zabezpieczanie przejść ppoż. pojedynczych kabli elektrycznych i wiązek kablowych, montaż / uszczelnianie pęczniejących kratek wentylacyjnych.

Zapytaj o ofertę

farba ogniochronna do zabezpieczania przejść ppoż. instalacji kablowych przejścia ppoż. kabli

ALFA FR COAT A

Farba ogniochronna do przejść inastalacji kablowych.

Producent: ALFASEAL

Jednoskładnikowa farba ablacyjna przeznaczona do uszczelnienia instalacyjnych przejść ppoż. oraz zabezpieczenia dylatacji przeciwpożarowych do odporności ogniowej max EI 240. Pod wpływem wysokiej temperatury farba pochłania ciepło z otoczenia opóźniając rozprzestrzenianie się ognia.

Zabezpieczanie kabli elektrycznych łącznie z farbą pęczniejącą ALFA FR COAT I w ścianie, zabezpieczanie przejść ppoż. pojedynczych rur niepalnych lub grup rur niepalnych w stropach lub ścianach, zabezpieczanie szczelin dylatacyjnych w stropach lub ścianach.

Zapytaj o ofertę

farba ogniochronna pęczniejąca do zabezpieczania instalacyjnych przejść ppoż. kabli elektrycznych

ALFA FR COAT I

Farba ogniochronna do kabli elektrycznych.

Producent: ALFASEAL

Jednoskładnikowa, pęczniejąca farba ogniochronna do zabezpieczania instalacyjnych przejść ppoż. kabli elektrycznych oraz rur niepalnych. Powłoka wykonana z farby pod wpływem temperatury pęcznieje tworząc na zabezpieczonej powierzchni warstwę ochronną. Farba zabezpiecza instalacje przechodzące do odporności ogniowej max EI 240.

Zabezpieczanie kabli elektrycznych w korytach lub bez w ścianach oddzielenia pożarowego, zabezpieczanie rur niepalnych w stropach i ścianach oddzielenia pożarowego.

Zapytaj o ofertę

piana ogniochronna do uszczelniania przejść ppoż. rur, kabli i wiązek kablowych

ALFA FIREFOAM PREMIUM

Piana ogniochronna do przejść kablowych.

Producent: ALFASEAL

Jednoskładnikowa piana ogniochronna z poliuretanu do uszczelniania przejść kablowych i rurowych. Przywiera do powszechnie stosowanych materiałów budowlanych za wyjątkiem polietylenu, silikonu, olejów i smarów, środków antyadhezyjnych i podobnych substancji. Tworzy skuteczną izolację akustyczną, przeciwwilgociową i termiczną, a podczas pożaru hamuje przepływ dymu i gazów. Może być stosowana na powierzchniach i w temperaturze otoczenia od +5°C do +30°C.

Własności: klasa odporności ogniowej max EI 120, materiał budowlany klasy B1 zgodnie z DIN 4102-1, reakcja na ogień B-s1, d0, wydajność wersji pistoletowej do 46 litrów piany, wydajność wersji wężykowej do 39 litrów piany, zawór nieprzywierający pianki.

Uszczelnianie pojedynczych kabli elektrycznych i wiązek kablowych, uszczelnianie przejść rur stalowych i miedzianych.

Zapytaj o ofertę

osłona do ochrony elementów oświetlenia w sufitach podwieszanych

ASTRO DL COVER

Osłona do ochrony elementów oświetlenia.

Producent: ALFASEAL

Osłona do ochrony elementów oświetlenia, zapobiegająca rozprzestrzenianiu się ognia podczas pożaru. Pod wpływam wysokiej temperatury osłona pęcznieje do wewnątrz szczelnie wypełniając przestrzeń wokół żarówki.

Własności: odporność ogniowa do 60 minut, doskonała izolacja akustyczna, łatwy montaż bez użycia specjalnych narzędzi, może być instalowana z dołu i z góry w suficie gipsowym podwieszanym lub betonowym, odpowiednia do większości sieci zasilających oraz niskoprądowych, nie wymaga dodatkowych wsporników, lekka i elastyczna.

Zabezpieczanie elementów oświetlenia w sufitach podwieszanych z płyt G/K lub betonowych.

Zapytaj o ofertę

osłona do ochrony elementów oświetlenia w sufitach podwieszanych

ASTRO LC LOFT CONE

Osłona do ochrony elementów oświetlenia.

Producent: ALFASEAL

Osłona do ochrony elementów oświetlenia, zapobiegająca rozprzestrzenianiu się ognia podczas pożaru. Pod wpływam wysokiej temperatury osłona pęcznieje do wewnątrz szczelnie wypełniając przestrzeń wokół żarówki.

Własności: odporność ogniowa do 30 min., doskonała izolacja akustyczna, łatwy montaż bez użycia specjalnych narzędzi, nie wymaga dodatkowych wsporników, lekka i elastyczna, może być montowana z dołu i z góry w suficie gipsowym podwieszanym lub betonowym, odpowiednia do większości sieci zasilających oraz niskoprądowych.

Zabezpieczanie elementów oświetlenia w sufitach podwieszanych z płyt G/K lub betonowych.

Zapytaj o ofertę

ogniochronna pokrywa do zabezpieczania elementów oświetlenia

ASTRO LUMI COVER

Pokrywa do ochrony elementów oświetlenia.

Producent: ALFASEAL

Pokrywa do ochrony elementów oświetlenia utrzymująca ciepłą żarówkę z dala od materiałów palnych. Zmniejsza ryzyko wystąpienia pożaru i zapobiega rozprzestrzenianiu się ognia. Pod wpływam wysokiej temperatury pokrywa pęcznieje do wewnątrz szczelnie wypełniając przestrzeń wokół żarówek.

Własności: odporność ogniowa do 60 minut, doskonała izolacja akustyczna, łatwy montaż bez użycia specjalnych narzędzi.

Zabezpieczanie elementów oświetlenia w sufitach podwieszanych z płyt G/K lub betonowych.

Zapytaj o ofertę

mata do ochrony opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych

ASTRO LUMI CANOPY

Koc do ochrony opraw oświetleniowych.

Producent: ALFASEAL

Pęczniejący koc do ochrony opraw oświetleniowych. Zmniejsza ryzyko pożaru, utrzymując ciepło wytwarzane przez żarówkę z dala od materiałów palnych.

Własności: odporność ogniowa do 60 minut, doskonała izolacja akustyczna, łatwy montaż bez użycia specjalnych narzędzi.

Zabezpieczanie elementów oświetlenia w sufitach podwieszanych.

Zapytaj o ofertę

ochrona przeciwpożarowa klap i drzwi ppoż., przejść przewodów wentylacyjnych

PROMASTOP® MG III

Zaprawa ognioodporna do przejść kablowych.

Gotowa do użycia sucha mieszanka, która po dodaniu wody i wymieszaniu tworzy specjalną, plastyczną zaprawę ognioodporną.

Własności: doskonała izolacja termiczna, dobra przyczepność do podłoża, twardnieje bez naprężenia, wodoodporna, używana na zewnątrz budynków.

Montaż klap i drzwi przeciwpożarowych, przejść przewodów wentylacyjnych przez stropy i ściany.

Zapytaj o ofertę

ochrona przeciwpożarowa przejść kablowych w ścianach i stropach

PROMASEAL®-AG

Masa ognioodporna do przejść kablowych.

Producent: PROMAT®

Masa ogniochronna wytwarzająca podczas pożaru pianę izolującą, zamykającą szczeliny i otwory uniemożliwiając rozprzestrzenianie się dymu i ognia do innych stref pożarowych. Klasa odporności ogniowej od EI 30 do EI 120.

Zabezpieczanie przejść kablowych w ścianach i stropach.

Zapytaj o ofertę

ochrona przeciwpożarowa przejść kablowych, przejść rurowych, klap i drzwi ppoż.

PROMASTOP®-M

Zaprawa ognioodporna do przejść kablowych.

Producent: PROMAT®

Zaprawa ognioodporna na bazie cementu odporna na działanie warunków atmosferycznych.

Zabezpieczanie przejść kablowych, rurowych, klap oraz drzwi przeciwpożarowych.

Zapytaj o ofertę

elementy do podwieszania przewodów wentylacyjnych i oddymiających oraz kanałów kablowych

System zawiesi Promat®

System zawiesi do kanałów kablowych.

Producent: PROMAT®

System zawiesi Promat® to komplet elementów niezbędnych do prawidłowego podwieszenia systemu Promaduct® oraz kanałów kablowych Promat®. System składa się między innymi z szyn montażowych Promat®, prętów gwintowanych Promat® oraz zaślepek do szyn montażowych.

Podwieszanie przewodów wentylacyjnych i oddymiających PROMADUCT® oraz kanałów kablowych Promat®.

Zapytaj o ofertę