Przejdź do treści

Zabezpieczenia przejść rur

Ogniochronne zabezpieczenia przejść rur palnych i niepalnych przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego.

opaska ogniochronna do zabezpieczania przejść ppoż. rur palnych

INTU FR WRAP

Opaska ogniochronna - rury palne.

Opaski ogniochronne wykonane z materiału na bazie grafitu. Pęcznieją pod wpływem wysokiej temperatury zamykając otwór i uniemożliwiając rozprzestrzenianie się ognia i dymu.

Własności: odporność ogniowa do 240 min., wysoki stopień pęcznienia, idealna do montażu w bardzo ciasnych miejscach, dostępność od 32 mm do 200 mm.

Zabezpieczenia przejść rur palnych z tworzyw sztucznych (PVC, PP, PE, HDPE, PEX/Al/PEX, PE-RT/Al/PE-RT, PP-R/Al/PP-R, PP-R GLASS) przez przegrody oddzielenia pożarowego.

Zapytaj o ofertę

taśma ogniochronna do zabezpieczania rur palnych i rur niepalnych w izolacji palnej

INTU FR WRAP L

Taśma ogniochronna - rury palne i niepalne.

Producent: ALFASEAL

Taśma ogniochronna wykonana z materiału na bazie grafitu. Pęcznieje pod wpływem wysokiej temperatury zamykając otwór i uniemożliwiając rozprzestrzenianie się ognia i dymu.

Własności: odporność ogniowa do 240 min., możliwość zastosowania przy dużych średnicach rur, łatwa do cięcia, wysoki stopień pęcznienia, idealna do montażu w ciasnych miejscach, długość rolki: 10, 25 lub 50 metrów, szerokość rolki: 60 i 100 mm.

Zabezpieczenia przejść rur z tworzyw sztucznych (PVC, PP, PE, HDPE, PEX/Al/PEX, PE-RT/Al/PE-RT, PP-R/Al/PP-R, PP-R GLASS) przez przegrody oddzielenia pożarowego, zabezpieczenie przejść przez strop lub ścianę rur palnych oraz rur niepalnych w izolacji z kauczuku syntetycznego lub pianki PE.

Zapytaj o ofertę

kołnierz ogniochronny do zabezpieczania przejść ppoż. rur z tworzyw sztucznych

INTU FR COLLAR

Kołnierz ogniochronny - rury z tworzyw sztucznych.

Producent: ALFASEAL

Kołnierz ogniochronny zbudowany z elastycznego wkładu wykonanego na bazie grafitu oraz zewnętrznej obudowy z blachy stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie powłoką malarską w kolorze czerwonym. Stalową obudowę kołnierza wyposażono w zamek służący do spinania końców i stabilizowania go na rurze oraz uchwyty montażowe mocujące kołnierz do przegrody. Pod wpływem wysokiej temperatury wkład kołnierza pęcznieje zamykając otwór i uniemożliwiając rozprzestrzenianie się ognia i dymu. Kołnierz zapewnia ochronę do max EI 240.

Zabezpieczanie ogniochronne przejść rur z tworzyw sztucznych (PVC, PP, PE, HDPE) przez przegrody oddzielenia pożarowego (ściany elastyczne, ściany sztywne, stropy).

Zapytaj o ofertę

kołnierz ogniochronny do zabezpieczania rur niepalnych w izolacji palnej

INTU FR COLLAR L

Kołnierz ogniochronny - rury niepalne.

Producent: ALFASEAL

Kołnierz ogniochronny złożony z elastycznego wkładu wykonanego z materiału na bazie grafitu oraz zewnętrznej obudowy ze stali nierdzewnej o grubości 0,5 mm. Stalową obudowę kołnierza wyposażono w uchwyty montażowe mocujące kołnierz do przegrody, a jego uniwersalny rozmiar pozwala montować go na rurach o różnych średnicach. Pod wpływem wysokiej temperatury wkład kołnierza pęcznieje zamykając otwór i uniemożliwiając rozprzestrzenianie się ognia i dymu.

Zabezpieczanie ogniochronne przejść rur niepalnych w palnej izolacji z kauczuku syntetycznego przez przegrody oddzielenia pożarowego.

Zapytaj o ofertę

wkład ogniochronny do zabezpieczania rur z tworzyw sztucznych ochrona ppoż.

INTU FR INSLEEVE

Wkład ogniochronny - rury z tworzyw sztucznych.

Producent: ALFASEAL

Wkład ogniochronny złożony z elastycznego elementu wykonanego na bazie grafitu oraz z metalowej kasety w kształcie pierścienia z blachy zabezpieczonej powłoką antykorozyjną. Pod wpływem wysokiej temperatury zamontowany wewnątrz rury wkład pęcznieje, zamykając otwór i uniemożliwiając rozprzestrzenianie się ognia i dymu.

Zabezpieczanie przejść rur z tworzyw sztucznych (PVC, PP, PE, HDPE) przez przegrody oddzielenia pożarowego.

Zapytaj o ofertę

kołnierz ogniochronny do zabezpieczania przejść ppoż. rur z tworzyw sztucznych

ALFA COLLAR

Kołnierz ogniochronny - rury palne.

Producent: ALFASEAL

Kołnierz ogniochronny zbudowany z elastycznego wkładu wykonanego na bazie grafitu oraz zewnętrznej obudowy z blachy stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie powłoką malarską w kolorze czerwonym. Stalowa obudowa kołnierza została wyposażona w zamek do spinania końców i stabilizowania kołnierza na rurze oraz uchwyty montażowe mocujące go do przegrody. Pod wpływem wysokiej temperatury wkład kołnierza pęcznieje zamykając otwór i uniemożliwiając rozprzestrzenianie się ognia i dymu.

Zabezpieczanie ogniochronne przejść rur z tworzyw sztucznych (PVC, PP, PE) przez przegrody oddzielenia pożarowego.

Zapytaj o ofertę

płyty ogniochronne zabezpieczania przejść ppoż. rur palnych, rur niepalnych

ALFA FR BOARD A

Płyta ogniochronna - rury niepalne.

Producent: ALFASEAL

Płyta ogniochronna z wełny mineralnej o gęstości 150 kg/m3 i grubości 60 mm pokryta jednostronnie powłoką z farby ablacyjnej ALFA FR COAT A o grubości warstwy 1 mm. Przeznaczona do uszczelnienia instalacyjnych przejść ppoż. oraz wykonywania dylatacji przeciwpożarowych do odporności ogniowej max EI 240. Pod wpływem wysokiej temperatury płyta pochłania ciepło z otoczenia opóźniając rozprzestrzenianie się ognia i jego oddziaływanie na elementy konstrukcyjne.

Zabezpieczanie przejść ppoż. pojedynczych rur niepalnych lub grup rur niepalnych, szczelin dylatacyjnych w stropach lub ścianach, zabezpieczenia kabli elektrycznych łącznie z farbą pęczniejącą ALFA FR COAT I w ścianie.

Zapytaj o ofertę

masa do uszczelniania przejść ppoż. rur, kabli, kratek wentylacyjnych ppoż.

ALFA FR MASTIC

Masa ogniochronna - rury palne i niepalne.

Producent: ALFASEAL

Ogniochronna masa akrylowa przeznaczona do uszczelniania przejść przeciwpożarowych przez przegrody rur niepalnych, pojedynczych kabli elektrycznych i wiązek kablowych oraz montażu, uszczelniania pęczniejących kratek wentylacyjnych.

Zabezpieczanie przejść przeciwpożarowych przez przegrody rur niepalnych, zabezpieczanie przejść ppoż. pojedynczych kabli elektrycznych i wiązek kablowych, montaż, uszczelnianie pęczniejących kratek wentylacyjnych.

Zapytaj o ofertę

farba ogniochronna ablacyjna do zabezpieczania przejść ppoż. rur niepalnych

ALFA FR COAT A

Farba ogniochronna - rury niepalne.

Producent: ALFASEAL

Ablacyjna farba ogniochronna przeznaczona do uszczelnienia instalacyjnych przejść ppoż. oraz zabezpieczenia dylatacji przeciwpożarowych do odporności ogniowej max EI 240. Pod wpływem wysokiej temperatury farba pochłania ciepło z otoczenia opóźniając rozprzestrzenianie się ognia.

Zabezpieczanie przejść ppoż. pojedynczych rur niepalnych lub grup rur niepalnych w stropach lub ścianach, zabezpieczanie szczelin dylatacyjnych w stropach lub ścianach, zabezpieczanie kabli elektrycznych łącznie z farbą pęczniejącą ALFA FR COAT I w ścianie.

Zapytaj o ofertę

farba ogniochronna pęczniejąca do zabezpieczania instalacyjnych przejść ppoż. rur niepalnych

ALFA FR COAT I

Farba ogniochronna - rury niepalne.

Producent: ALFASEAL

Jednoskładnikowa, pęczniejąca farba ogniochronna do zabezpieczania instalacyjnych przejść ppoż. rur niepalnych oraz kabli elektrycznych. Powłoka wykonana z farby pod wpływem temperatury pęcznieje tworząc na zabezpieczonej powierzchni warstwę ochronną. Farba zabezpiecza instalacje przechodzące do odporności ogniowej max EI 240.

Zabezpieczanie rur niepalnych w stropach i ścianach oddzielenia pożarowego, zabezpieczanie kabli elektrycznych w korytach lub bez w ścianach oddzielenia pożarowego.

Zapytaj o ofertę

piana ogniochronna do uszczelniania przejść ppoż. rur, kabli i wiązek kablowych

ALFA FIREFOAM PREMIUM

Piana ogniochronna - rury stalowe i miedziane.

Producent: ALFASEAL

Jednoskładnikowa piana ogniochronna z poliuretanu do uszczelniania przejść kablowych i rurowych. Przywiera do powszechnie stosowanych materiałów budowlanych za wyjątkiem polietylenu, silikonu, olejów i smarów, środków antyadhezyjnych i podobnych substancji. Tworzy skuteczną izolację akustyczną, przeciwwilgociową i termiczną, a podczas pożaru hamuje przepływ dymu i gazów. Może być stosowana na powierzchniach i w temperaturze otoczenia od +5°C do +30°C.

Własności: klasa odporności ogniowej max EI 120, materiał budowlany klasy B1 zgodnie z DIN 4102-1, reakcja na ogień B-s1, d0, wydajność wersji pistoletowej do 46 litrów piany, wydajność wersji wężykowej do 39 litrów piany, zawór nieprzywierający pianki.

Uszczelnianie przejść rur stalowych i miedzianych, uszczelnianie pojedynczych kabli elektrycznych i wiązek kablowych.

Zapytaj o ofertę

ochrona przeciwpożarowa przejść ppoż. rur z tworzyw sztucznych

PROMASTOP®-FC MD

Kołnierz ogniochronny - rury z tworzyw sztucznych.

Kołnierz ogniochronny złożony z opaski ze stali nierdzewnej oraz materiału pęczniejącego. Zamyka przejścia rur palnych przez ściany i stropy uniemożliwiając rozprzestrzenianie się ognia i dymu na inne strefy pożarowe.

Własności: uniwersalny – pasuje na wszystkie średnice rur, przebadany z różnymi rodzajami rur palnych, łatwy i szybki montaż, wygodny – instalacja w trudno dostępnych miejscach.

Zabezpieczanie przeciwpożarowe przejść rur z tworzyw sztucznych o średnicach ≤ 125 mm do odporności ogniowej w klasie EI 120.

Zapytaj o ofertę

ochrona przeciwpożarowa rur z tworzyw sztucznych, rur kompozytowych w izolacji palnej

PROMASTOP®-W

Opaska ogniochronna - rury z tworzyw sztucznych, rury kompozytowe.

Producent: PROMAT®

Opaska ogniochronna do zabezpieczania przejść rur z tworzyw sztucznych przez przegrody oddzielenia pożarowego. Pęcznieje podczas pożaru zamykając otwór i uniemożliwiając rozprzestrzenianie się ognia i dymu. Liczba warstw zależy od średnicy rur i grubości ścianki. Można stosować bezpośrednio wewnątrz przegrody masywnej lub w uszczelnieniu miękkim zabezpieczonym PROMASTOP®-CC lub PROMASTOP®-I.

Własności: elastyczna – pasuje do rur o każdej średnicy, odporna na warunki atmosferyczne (światło, ciepło, mróz, wilgoć, promienie UV),  szybka i łatwa instalacja wewnątrz lub na zewnątrz.

Zabezpieczanie przejść rur z tworzyw sztucznych takich, jak: PVC, PE, PP; zabezpieczanie rur kompozytowych w izolacji palnej w ścianach lekkich, masywnych oraz stropach.

Zapytaj o ofertę

ochrona przeciwpożarowa rur z tworzyw sztucznych, rur palnych

PROMASTOP®-FC

Kołnierz ogniochronny - rury palne z tworzyw sztucznych.

Producent: PROMAT®

Kołnierz ogniochronny do uszczelniania rur z tworzyw sztucznych wykonany ze stali szlachetnej malowanej proszkowo oraz specjalnej wkładki pęczniejącej pod wpływem wysokiej temperatury. Kołnierz jest instalowany za pomocą haków mocujących pod stropem albo po obu stronach ściany. Zamyka przejścia rur palnych przez ściany i stropy uniemożliwiając rozprzestrzenianie się ognia i dymu na inne strefy pożarowe.

Własności: dopasowanie do średnicy rury, można stosować wewnątrz i na zewnątrz (konieczne zabezpieczenie przed deszczem) w temperaturze od -20°C do +70°C oraz w warunkach podwyższonej wilgotności (w temperaturze powyżej 0°C), łatwy montaż.

Zabezpieczanie przeciwpożarowe przejść rur z tworzyw sztucznych o średnicach 250 mm i 315 mm, w klasie EI 120.

Zapytaj o ofertę

ochrona przeciwpożarowa przejść rur palnych, rur niepalnych i kabli elektrycznych

PROMASTOP®-I

Masa ogniochronna - rury palne i niepalne.

Producent: PROMAT®

Masa ogniochronna na bazie wody. Szybko pęcznieje i chroni przed rozprzestrzenianiem się dymu, ognia i ciepła. Wysoce plastyczna umożliwia szybką i czystą instalację powlekanych mat ogniochronnych.

Zabezpieczanie przejść przeciwpożarowych przez przegrody rur palnych i niepalnych oraz kabli.

Zapytaj o ofertę

ochrona przeciwpożarowa przejść instalacyjnych rurowych, kablowych i kombinowanych

PROMASTOP®-E (Coating)

Powłoka ogniochronna - rury palne i niepalne.

Producent: PROMAT®

Nieorganiczna powłoka ogniochronna na bazie dyspersyjnej pochłaniająca ciepło podczas pożaru.

Własności: nie zawiera rozpuszczalników, wydajna, elastyczna i prosta w aplikacji, nie wymaga specjalnych narzędzi, ekonomiczna.

Zabezpieczanie przejść instalacyjnych kablowych, rurowych oraz kombinowanych w ścianach i stropach klasy odporności ogniowej do EI 120, zabezpieczanie przejść instalacyjnych o dużych wymiarach i dylatacji.

Zapytaj o ofertę